Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://coachc.se.
Coach C AB 559254-9074 ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Dataskyddsförordningen, GDPR

PS Träning och Behandling ABs behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, t.ex. namn, födelsedatum, telefonnummer, emailadress, postadress, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

Insamling av personuppgifter

Coach C AB samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

  • När du köper en tjänst av oss via bokadirekt.se
  • När du köper en tjänst via trainheroic.com

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att Coach C AB ska kunna fullfölja avtal om tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende, samt för kund- och medlemsadministration. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut om Coach C AB är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Coach C personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och oss. Efter att kundrelationen har avslutats så sparas personuppgifterna i enlighet med bokföringskraven i gällande land, i Sverige gäller 7 år. Tidsperioden räknas från det datum du köpte en vara eller tjänst hos oss eller från det datum du avslutade en tjänst hos oss. 


© Coach C
Webbdesign av Sund Studio